η εταιρεία

Η εταιρία Δ. ΣΙΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. στην Πρέβεζα, συστάθηκε το 2003 από τους Δημήτρη Σιούτα και τον Raimondo Scauzillo με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διακίνησης σε φρέσκα ψάρια, λοιπών προϊόντων θαλάσσης και υδατοκαλλιεργειών καθώς και την εμπορία αυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από τη σύστασή της μέχρι και τις αρχές του 2009, η εταιρία δραστηριοποιόταν σε μισθωμένες εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας. Το Φεβρουάριο του 2009, η εταιρία απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστασεις στη ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας, σε οικόπεδο επιφάνειας 8 περίπου στρεμμάτων με κτίριο επιφάνειας 1600τ.μ. Αφού πέρασε στην ιδιοκτησία της εταιρίας Δ. ΣΙΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., η εταιρία προχώρησε σε εργασίες για τον εκσυγχρονισμό και κυρίως στην βελτίωση των εγκαταστάσεων, με σκοπό να υπάρχει η υποδομή για να πραγματοποιείται η διακίνηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε κατάλληλους χώρους όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Κατά τις εργασίες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων η εταιρία πρόσθεσε δύο επιπλέον χώρους με επέκταση του ισόγειου κτιρίου, με την προσθήκη υπόστεγου και χώρου αποθήκευσης υλικών.

 

Παράλληλα με τα παραπάνω, η εταιρία προχώρησε στην αδειοδότηση των εγκαταστάσεων για συσκευασία και εμπορία αλιευτικών προϊόντων και σήμερα διαθέτει το σύνολο των αδειών.

 

Επιπροσθέτως, με το παρόν επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία, εντός των εγκαταστάσεων διακίνησης και εμπορίας, πρατηρίου λιανικής πώλησης. Με την δημιουργία αυτού του πρατηρίου, στο οποίο κατά βάση θα πωλούνται φρέσκα ψάρια – νωπά αλιευμάτων αλλά και κατεψυγμένα, ο καταναλωτής θα έχει άμεση πρόσβαση και θα ενθαρρύνεται στην κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε πως εντός της έκτασης των 8 στρεμμάτων, σε ανεξάρτητο κτίσμα 600τ.μ., υπάρχει χώρος δεξαμενών για εξυγίανση οστράκων και ζωντανών ψαριών. Μέχρι και σήμερα η εταιρία δεν έχει ασχοληθεί με αυτή τη δραστηριότητα και με το παρόν επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπεται καμία απολύτως ενέργεια που να σχετίζεται με αυτήν την εγκατάσταση και αυτή τη δραστηριότητα.

 

 

icon