επενδυτικό σχέδιο

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, αλλά και σε αγορές το εξωτερικού από το έτος 2003. Ακόμα και πριν από τη σύσταση της εταιρίας, οι εταίροι Δημήτριος Σιούτας και Raimondo Scauzillio, δραστηριοποιούνταν στον κλάδο αλιευτικών προϊόντων και με την εμπορία αυτών για τουλάχιστον μια δεκαετία.

Στα τέλη του 2010, η Δ. ΣΙΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., έχοντας ήδη προχωρήσει σε βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και υποδομών, ξεκινά την εμπορία αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από ελληνικές επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργητής δραστηριότητας, από συλλεκτική αλιεία, αλλά και νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων που προέρχονται από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, με σκοπό την εμπορία αυτών και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στα τέλη του 2013 εγκρίθηκε επενδυτικό σχέδιο για μεταποίηση – εμπορία ύψους περίπου 550.000€ και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2014. Το σχέδιο αφορά τη βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμό ψύξης – κατάψυξης, μεταφορικά μέσα και μελέτες βελτίωσης ποιότητας, η ολοκλήρωση των οποίων θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να διαθέτει ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για τη διακίνηση των φρέσκων προϊόντων σε ό,τι αφορά μέσα και εγκαταστάσεις, καθώς και τη δυνατότητα πιστοποιημένης διαδικασίας κατάψυξης.

icon