πιστοποιητικά

Οι εγκαταστάσεις της Δ. ΣΙΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχουν λάβει αριθμό συσκευαστηρίου 41-S-158, που αντιστοιχεί στην δυνατότητα ψύξης, κατάψυξης και συσκευασίας αλιευμάτων.

Έχει γίνει πιστοποίηση της εταιρείας με τα παρακάτω πιστοποιητικά:
ISO 22000:2005 – ΣΔΑΤ 4884/14 (EQA HELLAS)ISO 9001:2008 – ΣΔΑΤ 4884/14 (EQA HELLAS)ISO 14001: 2004 – 51E15939 (Global GROUP)
Περιβαλλοντική Πολιτική

 

 

icon