Η αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για τα αλιεύματα που προέρχονται από τη συλλεκτική αλιεία, όπου κατόπιν συμφωνίας με ψαράδες, αλλά και το σύνολο από τις ιχθυόσκαλες στην Ελλάδα (Ν. Μηχανιώνα – Κερατσίνι) παραλαμβάνονται τα νωπά προϊόντα, τα οποία επίσης ομαδοποιούνται και αποστέλλονται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κάθε παραγγελίας.

Τα κατεψυγμένα προϊόντα ή τα νωπά προϊόντα που έρχονται από το εξωτερικό και αφορούν, είτε την διακίνηση για λογαριασμό της LPA GROUP SPA, είτε την εμπορία για λογαριασμό της Δ. ΣΙΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., μεταφέρονται από τους χονδρεμπόρους σε παλέτες και στη συνέχεια, ανάλογα με το είδος της παραγγελίας ομαδοποιούνται και παλετοποιούνται εκ νέου, για να αποσταλούν στους πελάτες.

icon