ΠΡΟΪOΝΤΑ

1. Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας φρέσκα

 • Ψάρια ολόκληρα
 • Ψάρια σε φέτες- φιλέτα
 • Μαλάκια
 • Μαλακόστρακα

2. Προϊόντα ελεύθερης αλιείας φρέσκα

 • Ξιφίες
 • Μαγιάτικα
 • Πεσκαντρίτσες
 • Τόνοι
 • Χέλια


3.Filleta ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας φρέσκα

 • Filleto τσιπούρα - λαβράκι
 • Filleto Σολώμος
 • Filleto Πέρκας