Έχει γίνει πιστοποίηση της εταιρείας με τα παρακάτω πιστοποιητικά:
ISO 22000:2005 – ΣΔΑΤ 4884/14 (EQA HELLAS)ISO 9001:2008 – ΣΔΑΤ 4884/14 (EQA HELLAS)ISO 14001: 2004 – 51E15939 (Global GROUP)
Περιβαλλοντική Πολιτική

 

 

icon